بشقاب پلو خوری چوبی زیتون و بلوط

بشقاب پلوخوری چوبی

نوع محصول : بشقاب پلوخوری چوبی
نام محصول : تینا
جنس محصول : چوب بلوط
ابعاد : ۲۷ سانتی متر
کارایی : غذاخوری